filip

BOERDERIJBRIEF: BoER Filip

De zaaier.

De aardse eenvoud van het werk en de dingen draagt echter een grote spirituele kracht in zich waar wij telkens mee geconfronteerd worden en ons geluk uit putten. De vruchten uit onze liefdevolle arbeid zaaien wij. Mogen ze ontkiemen en duizend maal vrucht voortbrengen.

Herfst is een seizoen waar ochtend en avondlucht vol kleuren met emotie en hartstocht zitten. Dat wist van Gogh als de beste toen hij "De zaaier" schilderde.

Via mijn vriendin die ooit Diederik Steyaert van bioboerderij De Zaaier ontmoette kwam ik meer te weten wat dit eigenlijk allemaal kan betekenen.

We zijn als boeren natuurlijk echte zaaiers. We doen dit vooral in de lente voor de groenten. In de herfst zaaien we de wintergranen voor onze dieren en de slimme groenbemesters.

Beide zijn eigenlijk heel leuk om te doen. We zaaien diverse rassen graan en spelen zoveel mogelijk met de combinaties van de groenbemesters naargelang de teelt voor volgende jaar.

Kort na nieuwjaar schikken we de vroege buitenwortelen te zaaien. Een idee om vroeger te zaaien komt van onze collega's van de Zonnekouter :-). Dit maakt de teelt iets langer door de lagere wintertemperaturen maar veel gemakkelijker voor onkruidbestrijding. We kunnen die onkruiden maar best voor zijn!

Figuurlijk zijn we eigenlijk ook een soort zaaier. Laten we zeggen gelukzaaiers met een opportuniteit.
Dit jaar streken er 2 nieuwe jonge boeren en een Landwijzer-stagiair neer in ons team. Op elk ons eigen manier proberen we de nieuwe collega's te inspireren om aan op hun eigen wijze aan landbouw te doen.

Ons geluk zit hem dus in het zaaien en niet in het resultaat. Wij zaaien ons idee en visie en de mensen doen ermee wat ze zelf willen. Valt het zaad goed tussen de aarde dan groeit er vast iets moois.

Datzelfde zaadje dat ooit mijn ouders in mij gezaaid hebben die maakt wie ik op dit moment ben in de job die mijn leven is. Waarvoor ik hen heel dankbaar ben.

Groeten,
Filip