De Lochting

Roeselare
België

De Lochting vzw is een bloeiend biologisch (tuinbouw)bedrijf binnen de sociale economie. De vzw wil op een duurzame wijze kansen bieden op maatschappelijk zinvol werk met begeleiding, voor mensen die tijdelijk of blijvend niet aan het werk kunnen in het reguliere arbeidscircuit. Dit vanuit een ecologische invalshoek, met respect voor de mens en de omgeving.

→ Meer info