Horticola Sierra

Sierra de Yeguas
Spanje

Horticola Sierra bestaat uit afzonderlijke boeren en coöperaties die hun eigen land bewerken. Momenteel zijn er twee boeren actief met groene asperges en tuinbouw en twee coöperaties met tuinbouw en olijfgaarden. Samen bewerken ze ongeveer 50 hectare. 

Horticola Sierra is een partner van The Food Hub. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks bij hen bestellen. The Food hub biedt producten aan van kleine en middelgrote bioproducenten uit België en Europa (vnl. Spanje en Italië). The Food Hub wil iedereen rond dezelfde tafel zetten om zo een transparante en dynamische voedingseconomie te creëren, die steunt op de basisprincipes van eerlijke handel door. Dit o.a. contactmomenten te organiseren tussen producenten en afnemers (zoals De Wassende Maan). Hiermee willen ze een antwoord bieden op de reële noden van de consumenten en een eerlijke verdeling van de inkomsten.

→ Meer info over The Food Hub