nieuws

Steun de aankoop van onze nieuwe grond!

AANPALENDE GRONDEN

Wist je dat we rond ons boerderijgebouw in Astene groenten telen op ongeveer 4 ha landbouwgrond? Een groot deel van de groenten wordt een tiental kilometer verder gekweekt, op gepachte gronden in Deinze en Zulte. De afgelegen gronden betekenen voor de boeren veel over en weer gerij van en naar de boerderij, waar de spoelplaats en de koelcel staan.

Omwille van de groei van ons aantal winkelklanten en biobox-abonnees is bijkomende grond zeer wenselijk. We kregen in 2021 de buitenkans om een mooi stuk landbouwgrond van bijna 3 hectare (klik om te zien welke) naast de boerderij in Astene te verwerven. We zullen de nieuwe grond samenvoegen met de onze, om er een ecologische landbouwparel van te maken. Voedselproductie, natuur en sociale bewogenheid gaan zo hand in hand voor de komende generaties.

 

DE LANDGENOTEN

We kozen ervoor om samen te werken met De Landgenoten voor het verwerven van deze grond. Deze coöperatie verzamelt middelen om gronden aan te kopen en deze ter beschikking te stellen aan lokale bioboeren. Daardoor blijft deze grond voor altijd bestemd voor biologische landbouw.

Met De Landgenoten zijn we verzekerd van een partner-eigenaar die de gronden aan zéér schappelijke prijs en voor altijd aan ons ter beschikking stelt, zolang De Wassende Maan actief blijft in de bio(dynamische) landbouw. Dankzij De Landgenoten en haar financiële slagkracht waren we er ook van verzekerd snel te kunnen schakelen en deze gronden op korte termijn te kunnen verwerven.  En zo werd de cirkel ook mooi rond. Immers, in 2014 was De Wassende Maan één der oprichters van De Landgenoten...

 

  Steun DE AANKOOP VAN ONZE NIEUWE GROND!

   

  optie 1 → WORD LANDGENOOT!

  Vanaf € 260 kan je aandeelhouder worden van De Landgenoten. Duid bij het intekenen aan dat je de aankoop van gronden voor De Wassende Maan wilt steunen met je investering. Direct steun je de aankoop voor De Wassende Maan, indirect steun je ook tal van jonge, startende bioboeren overal in Vlaanderen.

  Concreet
  • Je koopt één of meerdere aandelen bij De Landgenoten, aan € 260 per stuk (€ 250 per aandeel en € 10 administratiekosten)
  • Vanaf aankoop van 3 aandelen geniet je van 3% korting op al je aankopen bij De Wassende Maan (biowinkel, biobox en webshop) en 20% korting op workshops bij De Wassende Maan. Om je korting te activeren mail je je aandeelhoudercertificaat van De Landgenoten naar info@dewassendemaan.be. Na bevestiging is de korting actief.
  • Je steunt rechtstreeks de aankoop van de nieuwe grond

  OPTIE 2 → DOE EEN GIFT!

  Jouw gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar via het Fonds Vrienden van De Landgenoten, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Storten kan op rekening IBAN BE10 0000 0000 0404 (BIC BPOBEB1) met gestructureerde mededeling ***018/0300/00086***. Via de website van De Landgenoten kan je aanduiden dat je gift bestemd is voor De Wassende Maan.

  Concreet:
  • Je schenkt een gift met een bedrag naar keuze
  • Vanaf € 40 is je gift fiscaal aftrekbaar
  • Je steunt rechtstreeks de aankoop van de grond

   De Wassende Maan

    

   Ik vraag me af...

   Heb je een vraag? Misschien vind je het antwoord wel in onderstaande veelgestelde vragen. Zoniet, stel ze gerust aan onze algemeen coördinator Jan Vanhuysse, via 09/381.55.41 of janv@dewassendemaan.be.

    

   Waarom deze grond onderbrengen in De Landgenoten?

   Met De Wassende Maan maken we hiervoor een zeer principiële keuze. We willen verder kijken dan het eigen erf op korte termijn en een langetermijnvisie hanteren. Het draait goed, vandaag op De Wassende Maan. We kijken met vertrouwen naar de toekomst. Niettemin, wie weet hoe onze wereld er over 10 of 20 of 30 jaar zal uit zien. Onze concrete activiteiten blijven uiteraard het runnen van een biodynamische boerderij en de oogst van deze boerderij vermarkten via onze eigen korte keten. Op lange termijn is onze doelstelling vooral het promoten en bevorderen van de biodynamische landbouw.

   Daarom vinden we het belangrijk deze nieuwe grond onder te brengen in een vennootschap die het beheer van biogronden als enige doelstelling heeft. Daar zit de grond veilig. Wat er over tientallen jaren ook met De Wassende Maan zou gebeuren, de grond blijft voor altijd verankerd als grond voor biologische landbouw. In ruil kan de grond gepacht worden aan een zeer aantrekkelijke prijs. Bovendien zijn we zeker van de beschikbaarheid van deze grond. Onze partner De Landgenoten engageert zich zéér ver: zij zien af van elke mogelijkheid om het contract stop te zetten, tenzij De Wassende Maan zou afstappen van het principe ‘biologische landbouw’ (iets wat uiteraard niet eens in ons hoofd opkomt!).

   Zou De Wassende Maan ook zelf de grond kunnen kopen, bijvoorbeeld met een banklening?

   In theorie zou dat uiteraard kunnen, maar dan wordt onze jaarlijkse aflossingslast zwaar verhoogd. Bovendien moeten we dan ook intresten betalen, die een flink stuk duurder zijn dan de zeer schappelijke gebruiksvergoeding die we aan De Landgenoten betalen.

   Over welke nieuwe gronden gaat het?

   Is de nieuwe grond biologisch gecertificeerd? Zoniet, hoe gaat dat in zijn werk?

   Tot 2020 werd er maïs op de grond geteeld, volgens de principes van de gangbare landbouw. Er zitten dus zeker ongewenste residuën van pesticides en kunstmeststoffen in de grond. Daarom wordt de grond eerst ingezaaid met groenbemester, een mengeling van gras en klaver. Door de wisselwerking tussen gras en klaver treedt een verbetering van de bodemkwaliteit op. De bodemstructuur verbetert en de beworteling van de bodem wordt intensiever. De grassen dragen bij aan het koolstofgehalte in de bodem, de klaver bindt stikstof uit de lucht, waarna deze via de knolletjes z’n weg vindt in de bodem. Na 2 jaar worden staalnames van de grond genomen en is deze normaal gezien geschikt voor biologische landbouw.

   Kunnen aandelen worden teruggenomen?

   Dat kan, uiteraard volgens de statutaire voorwaarden. Bij De Landgenoten moet je deze vraag stellen, ten laatste eind februari van het boekjaar waarin je wil uittreden. In maart van het boekjaar beslist de Raad van Bestuur of jouw verzoek positief kan beantwoord worden. Ze zal hierbij onder meer rekening houden met de financiële toestand van De Landgenoten cvba-so. In geen geval kan er in de loop van hetzelfde boekjaar meer dan 5% van het geplaatste kapitaal teruggenomen worden. Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes maanden na goedkeuring van de jaarrekening op de Algemene Vergadering van het volgende jaar.

   Kan De Landgenoten de overeenkomst met De Wassende Maan verbreken?

   Dit is een vrij theoretische optie. De Landgenoten kan de overeenkomst enkel stopzetten indien De Wassende Maan de jaarlijkse gebruiksvergoeding niet zou betalen, of niet langer beschikt over het certificaat voor biologische landbouw.

   Wat als De Wassende Maan de activiteiten zou stopzetten?

   Mocht De Wassende Maan de activiteiten stopzetten, dan blijft de grond eigendom van De Landgenoten. In dat geval zoeken zij een nieuwe bioboer om de grond blijvend als biologische landbouwgrond te bestemmen.

   Wat als De Landgenoten de activiteiten zou stopzetten?

   De Landgenoten is niet alleen een Coöperatieve Vennootschap, maar draagt statutair ook het Sociaal Oogmerk. Dit betekent dat bij stopzetting de activa alleen kunnen worden overgedragen aan organisaties met gelijkaardige doelstellingen. De grond blijft dus bewaard als biologische landbouwgrond.

   Wil je meer weten over De Landgenoten?

   Lees alles over de werking van De Landgenoten via hun website.

   .